Pagdating ng kastila sa

Ang Gobernador heneral : pinakamataas na pinuno na hinirang ng hari ng Espanya upang mamuno sa kolonya p angulo ng Real Audencia o ang kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas maaari niyang ipagpaliban ang pagpapatupad ng batas kung sa akala niya ay di napapanahon para sa Pilipinas .

Tinatawag itong cumplase Vice Real Patron- titulo din ng gobernador heneral bilang pinakamataas na kinatawan ng hari ng Espanya na may titulong Real Patron upang maiwasan ang pagmamalabis ng gbernador heneral , isinasagawa ang imbestigasyong tinatawag na residenciavisitador-isang opisyal ng pamahalaan ng Espanya na ipinadadala sa kolonya upang siyasatin ang paraan ng pamamahala nito .

Kaunti lamang ang nakasusulat sa Kastila dahil sa pagpipigil, sa nadaramang takot at pagiging madamot ng mga Kastila.

Ang pasyon ang isa sa patulang anyo na makarelihiyon.

Pamahalaang Lokal Barangay- pinakamaliit na pamahalaang lokal p inamumunuan ng cabeza de barangay Cabeza de barangay- dating datu o galing sa hanay ng mga cacique Tungkulin ng cabeza de barangay: - nangungolekta ng buwis - naghahanap ng polista - tagapamayapa - walang sahod , ngunit kapalit ng kanyang paglilingkod ay hindi siya pinagbabayad ng buwis at hindi kailangang magtrabaho Bayan o pueblo- ang pinuno ay ang gobernadorcillo - galing sa hanay ng cacique - hinahalal siya mula sa mga principales - maliit ang sahod ngunit ang katungkulan ay simbolo ng mataas na antas sa lipunan Ang Sistema ng Pamahalaang Panlalawigan Encomienda - simula ng lalawigan sa kapuluan - galing sa salitang Espanyol na encomendar ibig sabihin ay “ ipagkatiwala ” - ipinagkatiwala ng hari sa isang opisyal na tinatawag na encomiendero ang lupaing nasakop at ang mga katutubong nakatira roon .

gaya ng mga bulong, tugmang-bayan, bugtong, epiko, salawikain at awiting-bayan na anyong patula; mga kwentong-bayan, alamat at mito na anyong tuluyan at ang mga katutubong sayaw at ritwal ng babaylan bilang pinakaunang anyo ng dula sa bansa.panitikan ring nasulat sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy at makikinis na bato.

OBRAS PIAS pondong kaloob ng mga mayayamang tao sa mga relihiyosong orden inilalaan para sa gawaing pagkakawanggawa sa mga sumusunod : 1. Di- nakabayad ng pagkakautang ang mga negosyante dahil sa pagkalugi sa mga lumulubog at nawawalang galyon .7.

Ang Real Compania de Felipinas Ika-10 ng Marso 1785 nang itatag ang Real Compania de Felipinas .

Sa ikalawang bahaging ito ng kasaysayang pampanitikan sa panahon ng pananakop ng Kastila, karamihan sa mga panitikang nalikha ay may diwang rebolusyonaryo at nagbukas sa kamalayang Pilipino sa di-makataong pagtrato sa kanila ng mga Kastila at nag-uudyok na kalabanin ang pamahalaan.

Dahil sa pananampalataya ang pangunahing pakay ng mga Kastila, karamihan sa mga unang akdang nalikha sa panahong ito ay halos paksang pananampalataya.

Halimbawa sa mga ito ay ang mga uri ng dulang senakulo,santa cruzan at tibag; tulang gaya ng mga pasyong inaawit.

Nauso rin angcarillo o mga dulang puppet na yari sa karton na gumalaw sa likod ng isang mailaw at puting tela.

Nalimbag rin sa panahong ito ang pinakaunang newsletter sa bansa noong 1637 – ang Successos Felices (Fortunate Events) ni Tomas Pinpin na may 14 na pahina.

Search for pagdating ng kastila sa:

pagdating ng kastila sa-16pagdating ng kastila sa-48pagdating ng kastila sa-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng kastila sa”